Wel of geen indexbestand?

Bij een website is de structuur te vergelijken met een directory- of mappenstructuur op een PC. Op een PC verwacht je bij het opvragen van een directory een lijst bestanden. Bij een website is het net iets anders. De meeste webservers tonen dan een bestand met de naam index.*. Dat kan bijvoorbeeld een .htm, .html of .php bestand zijn.
Op een apache webserver kun je de volgorde aangeven d.m.v. DirectoryIndex in de virtual host configuratie. Eventueel kan de instelling weer ‘overruled’ worden door het plaatsen van een .htaccess bestand in de betreffende directory.

Door deze constructie zullen voor een website /{subdirectory}/ en /{subdirectory}/index.htm verwijzen naar dezelfde content (bestand). Vanuit een zoekmachine gezien kan dit leiden tot ‘duplicate content’. Veel website tonen bij het opvragen van de domeinnaam een menu, waarop ‘home’ bijvoorbeeld verwijst naar /index.htm. Hoewel dit misschien een vreemd voorbeeld is bestaat het risico dat een zoekmachine beide URL’s gaat indexeren en deze vervolgens ziet als ‘duplicate content’.

Op een webserver kan dit worden opgelost door het opnemen van redirect. Dus als /index.* wordt opgevraagd krijgt de bezoeken een redirect naar / of v.v. Op apache is Mod Rewrite hiervoor zeer geschikt. Op Windows-machines is er tegenwoordig voor IIS 7.0+ ook een URL Rewrite Module beschikbaar.

Vraag is nu verwijst je op een website naar de /{subdirectory}/index.* of laat je het index bestand weg. Tot op heden heb ik altijd gedacht je hierin een vrije keuze had. Mij leek de enige voorwaarde consequent zijn. In de laatste versies van Opensourcecms.eu hanteerde ik de volgende strategie. Bij het opvragen van de domeinnaam wordt geen index bestand gebruikt, dus bijvoorbeeld http://www.bhmaat.nl/. Bij het opvragen van een ‘subdirectory’ moet altijd een index.htm gebruikt worden. Bijvoorbeeld: http://www.ingetrokkentepels.nl/nl/home/hoffman_exercises/index.htm. Uiteraard is dit een keuze waarover je kunt twisten. D.m.v. Mod Rewrite zorgde ik dat ‘verkeerde’ bestanden niet kon worden opgevraagd. Indien toch een aanvraag werd gedaan voor /index.htm(l) of /{subdirectory}/ gaf ik een redirect (response code 301) naar het juiste bestand.

De boven beschreven strategie werd niet alleen doorgevoerd in de virtual host configuratie. Opensourcecms.eu zorgde dat ook binnen een website de links klopte. In interne links, menu’s en broodkruimelpaden (breadcrumbs) verwees ‘home’ naar /. Overige links verwezen naar */index.htm. Ook werd dit doorgevoerd in zichtbare html-sitemaps, zoals http://www.lynxen.nl/nl/sitemap/index.htm en ook voor de xml-sitemaps. Een voorbeeld van het laatste is te vinden op: http://www.voedingsbeha.nl/sitemap.gz.

Ondanks dat de beschreven strategie mij correct leek heeft google moeite met het indexeren van de pagina’s die uitsluitend onder *index.htm worden getoond. Google biedt een aantal hulpprogramma’s voor webmasters, hier kun je o.a. jouw xml-sitemap uploaden en deze vervolgens laten analyseren.

Ook al staat in de sitemap aangegeven dat het opvragen van /{subdirectory}/index.htm gewenst is, vraagt de spider van google toch alleen /{subdirectory}/ op. Deze aanvraag wordt door verwezen via een 301 waarop google concludeert dat er sprake is van een doorverwijzing. Concreet leidt dit in de ‘Hulpprogramma’s voor webmasters’ tot een aantal waarschuwingen (gelukkig wordt nog gezien dat het geen fout is):

URL’s niet gevolgd
Tijdens het testen van een aantal URL’s uit uw sitemap hebben we vastgesteld dat bepaalde URL’s de gebruiker omleiden naar een andere locatie. We raden u aan URL’s in uw sitemap op te nemen die naar de uiteindelijke bestemming verwijzen (de bestemming van de omleiding) in plaats van om te leiden naar een andere URL.

Ondanks dat ik deze waarschuwingen niet terecht vind heb ik toch besloten voor de toekomstige versie van Opensourcecms.eu min strategie weer aan te passen. In hyperlinks zullen geen index.* meer voorkomen, index-bestanden kunnen uitsluitend nog opgevraagd worden via een */ request. Oudere versies van Opensourcecms.eu deden dat al. Dergelijke website zoals http://www.seksuelevoorlichting.be/ geven in de ‘Hulpprogramma’s voor webmasters’ van google geen waarschuwingen.

Sinds het begin van dit jaar is de volledige broncode van Opensourcecms.eu te downloaden op http://www.opensourcecms.eu/nl/download_en_installatie/index.htm. De zip-versie zal voorlopige nog de ‘oude’ strategie hanteren. Op de via cvs beschikbare code zullen de wijzigingen z.s.m. worden doorgevoerd. Weirdmaker.be zal de eerste website zijn, die van deze nieuwe aangepaste benadering gebruik zal maken.

Leave a Reply

(will not be published)